top of page

Wie zijn wij?

Computergebruikersclub (CGC) Veldhoven organiseert elke maandag middag van 14:00 – 16:30 uur en elke woensdag morgen van 09:30 – 11:45 uur een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten brengen we de, in de agenda, aangegeven punten en vraagstukken onder de aandacht. We proberen deze gezamenlijk te beantwoorden en/of uit te proberen/testen. Ook u eigen vragen kunnen dan gesteld worden. Hiervoor gebruiken we een beamer zodat iedereen in de zaal het kan zien en horen. We proberen elke vraag zo eenvoudig mogelijk uit te leggen, maar we begrijpen dat dit niet altijd kan.

Wil u zelf een onderwerp behandelen, dan kun u zich daarvoor opgeven. Dit zal dan in onze agenda komen te staan.

We hebben ook een middag voor de beginnende computergebruiker. Deze staat op elke 3e maandag van de maand 14:00 – 16:30 uur gepland.

 

Ongeveer in het midden van elke sessie houden we even pauze aan de bar. Hier kunt u tegen betaling iets nuttigen.

Geïnteresseerd? Kom dan naar een van onze bijeenkomsten, u bent daar van harte welkom. Als u lid wil worden vraag dan naar onze voorwaarden of kijk op de “Lid worden ?” pagina.

Fotoclub

 

De CGC Veldhoven heeft ook een fotoclub deze is actief elke 4e donderdag middag van de maand
14:00 – 16: uur. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op onze "Fotoclub" pagina.

camera-icon_edited.png

S

          inds 1995, toen alles nog gedaan werd op 1 privé computer            met 8 monitoren. Een Internetaansluiting nog een optie was en de gehele club nog genoeg had aan 4 floppy's. Dat was de tijd dat "Word" nog "Wordperfect" was en ging je voor mail nog naar de bakker.

Geschiedenis

 

Door: A. Slob.

In 1995 werd de computergebruikersclub opgericht. Het is een serviceclub voor computergebruikers waarbij iedereen welkom is zowel beginners als gevorderden. Het belangrijkst is dat leden in een plezierige sfeer kennis en ervaringen uitwisselen. Daarnaast is er ook aandacht voor hulp en advies voor beginnende of aanstaande computergebruikers op zowel hardware als op software gebied.

Na de benodigde inspanning werd er in Veldhoven iedere 2de woensdag in de maand een vergaderruimte beschikbaar gesteld in ‘t Tweespan. De start was officieel in Januari 1996 met 29 leden, waarvan er nog steeds 5 lid zijn en groeide snel in 1998 naar 39 leden.

De start was onder armoedige omstandigheden.Er werd een verhaal verteld over de computer en er werden afspraken gemaakt over een tekstverwerker om verslagen te verspreiden onder de leden. In de begintijd werd er gewerkt met "Wordperfect"waarbij de verslagen op 4 floppy’s werden gezet. De leden werden verdeeld in 4 groepen waarbij de floppy’s aan elkaar werden doorgegeven in een periode van 4 weken. Helaas verliep dat niet altijd vlekkeloos. 

 

Al gauw ontstond de behoefte aan een demonstratie op een echte computer ipv op papier. De demonstratie zou dan ook plaats moeten vinden op iemands privé computer.

In die tijd had nog bijna niemand een internetaansluiting en ging bijna alles over de telefoonlijn. Ook had bijna nog niemand een e-mailadres.

 

Naast de floppy’s was er een soort leesmap met computerbladen die ook doorgeven konden worden.

Hierdoor ontstond het idee voor een clubcomputer, deze werd tweedehands aangeschaft waarop meerdere monitoren konden worden aangesloten.

 

De club werd geleid door een clubcoach die 1 x per maand een vergadering hield en de clubgelden beheerde. Na een aantal jaren werd er besloten om over te gaan naar een organisatie met een bestuur om alle taken te vervullen. Ook zijn er in de loop van de tijd werkgroepen opgericht en is er een doorgeefluik geweest waarbij ingestuurde vragen besproken en beantwoord werden. Helaas was dit geen lang leven beschoren. Daarna is er besloten om enquêtes te houden over welke onderwerpen men graag behandeld zag worden.

In de eerste jaren waren er alleen mannen lid van de computergebruikersclub.

In 2000 is een internetgroep gestart. De ervaring met internet gebruik is erg gevarieerd.

We hebben zeer ervaren leden. maar ook nog veel, die nog wat willen leren.

Het aantal leden bedraagt nu (2020) 70 waarvan c.a. 20% vrouw, dit is inclusief de 25 leden van onze fotoclub.

Bowtie.png
bottom of page